ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Зі всьома положеннями, приказами, документами щодо забезпечення освітнього процесу, а також вирішення питань з академічнох мобільності, академічної доброчесності, порядком перезарахуванням дисциплін та інш. можна ознайомитися на сайти ОДАБА за посилянням

https://odaba.edu.ua/education/ensur-educ-proc