КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ОР «МАГІСТР»)

 

ОПП 2023 р. переглянута та затверджена на засіданні Вченої ради ОДАБА (протокол №8  від  4.05. 2023 р.)

Освітньо-професійні програми»Образотворче мистецтво» ОР «Магістр» 2020, 2021, 2023 рр.

Перелік освітніх компонентів

https://www.mindomo.com/ru/mindmap/048904ab0844456aaa5de781bedd0658