ОПИТУВАННЯ

АНКЕТА здобувачів ступеня БАКАЛАВР про вибіркові дисципліни ОМ 118 (ОП 2023 р.)

АНКЕТА здобувачів ступеня Магістр про вибіркові дисципліни гр. ОМ 509 (ОП 2023 р.)

АНКЕТА здобувачів ступеня Магістр про освітньо-професійну програму «Образотворче мистецтво» другого (магістерського) рівня гр. ОМ 509

АНКЕТА здобувачів ступеня Магістр про освітньо-професійну програму «Образотворче мистецтво» другого (магістерського) рівня гр. ОМ 608

АНКЕТА здобувачів про якість навчального процесу на кафедрі Образотворчого мистецтва

АНКЕТА здобувачів спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» про освітнє середовище 

АНКЕТА здобувачів ступеня Магістр про вибіркові дисципліни гр. ОМ 508 (ОП 2021 р.)