МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІН (ОР «МАГІСТР»)

Доступні для завантаження методичні вказівки для виконання рефератів, графічних і курсових робіт студентами ОР «Магістр» спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» .

Консультацію щодо виконання індивідуальних робіт можна отримати у викладачів кафедри  відповідно з графіком консультацій. 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
ОП «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО«
МВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЕСТЕТИКА МИСТЕЦТВА
18 години лекцій і 16 годин практичних занять.
Форма контролю – іспит.
МАТЕРІАЛИ
ІНОЗЕМНА МОВА
8 години лекцій і 26 годин практичних занять.
Форма контролю – залік.
МР
до самостійної роботи
ФІЛОСОФІЯ ТВОРЧОСТІ
16 години лекцій і 16 годин практичних занять.
Форма контролю – іспит.
МР
до виконання реферату
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
6 години лекцій і 10 годин практичних занять.
Форма контролю – залік.
АКАДЕМІЧНИЙ РИСУНОК
АКАДЕМІЧНИЙ ЖИВОПИС
ТВІР МИСТЕЦТВА В ЕКСТЕР’ЄРІ ТА ІНТЕР’ЄРІ
8 години лекцій і 20 годин практичних занять.
Форма контролю – залік.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 6 години лекцій і 12 годин практичних занять.
Форма контролю –залік.
ПЛАНУВАННЯ ВЛАСНОЇ ПЕДАГОГИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
12 години лекцій і 22 годин практичних занять.
Форма контролю – іспит.
МР
до виконання реферату
ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ І ГРАФІКИ
8 години лекцій і 26 годин практичних занять.
Форма контролю – залік.
МР
до виконання ГР 
КОМПОЗИЦІЯ (спецкурс)
8 години лекцій і 24 годин практичних занять.
Форма контролю – іспит.
МР
до виконання КР
КЕРУВАННЯ ПРОЕКТОМ ХУДОЖНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА
8 години лекцій і 24 годин практичних занять.
Форма контролю – іспит.
МР
до виконання КР
ПРОФЕСІЙНА ПРАКТИКА
180 г.
МАТЕРІАЛИ
ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
180 г.
МАТЕРІАЛИ