Почались підготовчі курси на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація в ОДАБА

Шановні абітурієнти, запрошуємо вас на навчання! Підгтовчі курси ведуть викладачі кафедри образотворчого мистецтва Божко Євгенія Михайлівна та Спорник Михайло Васильович. https://odaba.edu.ua/enrollee/center-for-pre-academic-education